top of page
PRIVACY POLICY

Hier vindt u de privacyverklaring van S Pennings & zn. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door S Pennings & zn. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen

 

Doelen

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door S Pennings & zn. Deze worden hieronder toegelicht.

 

1.Het versturen van nieuwsbrieven

S Pennings & zn stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voor- en achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van S Pennings & zn. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

 

2.Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met S Pennings & zn via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 

3.Analytics

De website van S Pennings & zn verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de relatie met de persoon, verwerken wij de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam, zodat we eventueel gegevens van u kunnen terugvinden.

  • Bedrijfsnaam, zodat we de overeenkomst kunnen uitvoeren en t.b.v. de betaling.

  • Adresgegevens, zodat we de overeenkomst kunnen uitvoeren en t.b.v. de betaling.

  • KvK nummer, zodat we de overeenkomst kunnen uitvoeren en t.b.v. de betaling.

  • Telefoonnummer, zodat we contact met u op kunnen nemen.

  • Emailadres, zodat we contact met u op kunnen nemen en/of interessante informatie sturen.

  • IP-adres (Google Analytics): zodat we uw gebruik van onze website kunnen analyseren en optimaliseren o.b.v. jouw voorkeuren.

  • Overige gegevens verstrekt aan ons: zodat wij eventueel gegevens van u kunnen terugvinden.

 

 

Ontvangers

De gegevens die S Pennings & zn ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1.Active Campaign

De nieuwsbrieven worden verzonden met Active Campaign. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voor- en achter naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Active Campaign.

2.Hosting

De e-mail van S Pennings & zn wordt gehost bij Wix. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Wix.

 

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door S Pennings & zn, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

1.Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Active Campaign. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar S Pennings & zn

2.Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met S Pennings & zn via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3.Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door S Pennings & zn of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar S Pennings & zn. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van S Pennings & zn privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. En het domein van S Pennings & zn is ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 

Uw rechten

1.Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij S Pennings & zn vastgelegd en bewaard worden. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met S Pennings & zn. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2.Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door S Pennings & zn. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

3.Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij S Pennings & zn opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient S Pennings & zn al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4.Recht op wissen van gegevens

Wil u niet langer dat uw gegevens bij S Pennings & zn vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

5.Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat S Pennings & zn niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

6.Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil u niet dat S Pennings & zn uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Het gebruik maken van deze rechten kan via [emailadres bedrijf] onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

S Pennings & zn verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van S Pennings & zn via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan S Pennings & zn de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met S Pennings & zn met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

 

S Pennings & zn behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer S Pennings & zn dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van S Pennings & zn te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

S Pennings & zn

Oosterduinen 40

2211 ZB Noordwijkerhout

KVK nummer 28095446

bottom of page